Obnovitelné zdroje

Již dávno poznali lidé, kteří si chtěli zbudovat své příbytky rodinné, nebo obecní budovy, že není tak jednoduché, získat dostatek kvalitního a levného materiálu. Z přírodních zdrojů se po kládách stromů jevil, jako nejvhodnější materiál lámaný kámen Byl pevný a dobře chránil před útoky nepřátel. Jenže nebyl všude a v dostatečné kvalitě. Musel se často dopravovat. To, koneckonců nastalo nakonec i v místech, kde se intenzivně využívaly také lesní porosty k těžbě stavebního materiálu a paliva. Ale se stromy se mohlo hospodařit. S kamenem ne.

Recyklace po staru

Jedinou možností dříve bylo, když někdo chtěl budovu z kamene, rozebrat nějakou starou, již nefunkční budovu na materiál. To se stalo mnoha opuštěným tvrzím, hradům i selským usedlostem, mlýnům a podobně. Ale Dřevostavby byly stále co do dostupnosti mnohem jednodušším řešením.